Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

09 July 2012

Coretan Mingguan: MEMBINA MINDA NEGARAWAN (siri 2)


SEMINAR PEMBENTUKAN DAN PENILAIAN POLISI AWAM

Seminar yang banyak membuka minda saya dalam memahami polisi awam negara. Sejarah Sistem Pemerintahan di Malaysia membuka tirai pembentangan pertama disusuli dengan Teori Pembentukan Polisi Awam dan Realiti Pembentukan dan Pelaksanaan Polisi Awam di Malaysia.

Dalam kertas kerja POLICY FORMULATION PROCESS – Based on the Malaysian Experience menyebut:

“ Public policy in Malaysia is designed generally upon the requirement of the political and social structure and the future demand of the nations as a whole. Since Malaysian community is a multi-ethnic society; therefore, any public policy formulation has to be carefully studied by taking into consideration many factors such as political, social and economic factors to give an acceptable norm of satisfaction among her citizen. In order to understand policy formulation in Malaysia; therefore, it is essential to get a clear scenario on the country’s political system and her social structures.

Policy making process in Malaysia has to go through several stages such as identifying the arising problems, planning, recommending/formulating suitable alternatives, legitimizing policies, implementing the suitable action policy, coordinating various events to suit the established policy and finally evaluating the effectiveness of such policy.”

Dasar awam juga dibentuk berdasarkan Desakan dasar ( Policy demands ) iaitu desakan yang dikenakan ke atas kerajaan oleh orang ramai akibat ketidakberkesanan sesuatu dasar seperti PPSMI dan Keputusan Dasar ( Policy Desicion ) sebgai keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan yang bertindak.

Seminar dilanjutkan dengan wacana Pembangunan Polisi Negara Berkebajikan oleh Y.B. Tuan Guru Presiden PAS, Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang. Tuan Guru membentangkan selama 40 minit tentang Konsep Negara Berkebajikan Tawaran PAS dan sesi soal jawab dijalankan.
Negara Berkebajikan bermaksud kerajaan dan rakyatnya berkebajikan yang melahirkan rakyat (orang ramai, persatuan, komuniti, syarikat, korporat dan pemerintah )yang berlumba-lumba melakukan kebajikan yang disokong oleh sistem yang cekap yang menguntungkan kesemua pihak.

Berbeza dengan Negara Kebajikan ( Welfare State ) bermaksud kerajaan sahaja yang melakukan program kebajikan. Ini melahirkan rakyat yang bergantung kepada ihsan kerajaan dan orang lain yang ada kalanya membebankan kerajaan dan merugikan kesemua pihak sehingga melahirkan rakyat yang malas.

Negara Berkebajikan bukan bermaksud segala-galanya free. Setiap orang bertanggungjawab untuk mencari nafkah dan bekerja, kerajaan akan menanggung bagi mereka yang tidak mampu dan menanggung  dalam perkara bersifat maslahat umum seperti pendidikan.

Dalam isu dasar Pendidikan Percuma, Tuan Guru membentangkan Teori Ibn Khaldun (boleh baca di sini ).

“ Ibn Khaldun meletakkan ilmu dan pendidikan ke dalam aspek sina’ah (industri). Bermakna aktiviti ilmu bukan sahaja keperluan ruh dan akal yang menjadi sebahagian daripada kejadian manusia, bahkan kegiatannya yang betul dan saksama menghasilkan kemajuan dalam aspek yang lain termasuk aspek ekonomi yang menambahkan hasil negara.

Ilmu dan pendidikan yang memberi kemudahan kepada masyarakat dalam segala aspeknya dimasukkan dalam fardu kifayah (wajib secara umum), menjadi fardu ain pula kepada mereka yang layak menunaikannya seperti para pemimpin kerajaan. Dalam masa yang sama setiap anggota masyarakat digalakkan menunaikan kewajipan ini sehingga dimasukkan dalam amal kebajikan yang besar pahalanya dan fadilatnya berpanjangan walaupun pengamal dan penyumbangnya telah meninggal dunia.

Menunjukkan bahawa kewajipan pendidikan dan pelajaran dalam negara berkebajikan mengikut Islam menjadi tanggungjawab bersama yang tidak membebankan kerajaan sahaja, kerajaan dan masyarakat tidak boleh melarikan diri daripadanya.

Dalam masyarakat Islam yang lebih lama tamadunnya didirikan  institusi pendidikan percuma sehinggalah masuk ke zaman penjajah dan merdeka semula. Contohnya Universiti al-Azhar di Mesir, Deoband dan Aligarh di India, pengajiannya bukan sahaja jurusan Islam bahkan meluas ke bidang sains dalam segala aspeknya. Pelajarnya belajar percuma, universitinya hidup dengan harta wakaf dan zakat.

Ada juga kalangan negara Barat yang meniru tamadun awal Islam menganjurkan pendidikan percuma dengan mengenakan cukai daripada kalangan yang kaya raya tanpa membebankan kalangan miskin, walaupun negara itu tanpa mempunyai sumber bumi yang banyak tetapi pandai mengurusnya tanpa membebankan rakyat. Sedarlah kita betapa bumi yang berhasil daripada perutnya dan subur tanahnya. Mengapa tidak mampu dan takut apabila disebut pendidikan percuma. Sebabnya kerana hasil negara banyak masuk ke dalam perut para pemimpin dan konco-konconya.”

Dalam isu zakat dan cukai. Zakat ialah untuk orang Islam manakala Cukai ialah untuk orang bukan Islam. Adakah orang Islam akan dikenakan zakat dan cukai? Jawapannya tidak. Orang Islam sudah memadai dengan membayar zakat. Cukai hanya akan dikenakan ke atas orang Islam jika keadaan terdesak dan memaksa. Apabila orang Islam bayar zakat, rezeki bertambah berkat dan mendapat pahala. Cukai Perlindungan ( Jizyah ) yang dikenakan ke atas orang bukan Islam bertujuan untuk melindungi keselamatan mereka. Jika sebuah Negara Islam tidak mampu menjaga keselamatan mereka, maka kerajaan akan memulangkan jizyah ( cukai perlindungan ) ke atas orang bukan Islam sebagaimana kisah di zaman Saidina Umar. Menurut Qadi Abu Yusuf bermazhab Hanafi menyatakan cukai babi dan cukai arak harus diambil oleh pemerintah Islam dengan syarat hasil cukai diletakkan khusus dalam akaun khas dan dibelanjakan untuk orang bukan Islam sahaja sebagaimana pelaksanaan oleh kerajaan Negeri Kelantan sekarang.

Akhir sekali dalam isu Dasar Ekonomi Baru ( DEB ), satu soalan yang dikemukakan oleh peserta antara kaitan DEB yang lebih bersifat memberi hak kepada bumiputera semata-mata dengan Negara Berkebajikan yang berkonsepkan keadilan. Tuan Guru Presiden telah menjelaskan bahawa DAP sebagaimana dalam Dasar Bersama Buku Jingga telah menerima dengan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama bagi Persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana di negara ini serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain sejajar dengan Perkara 153.

DAP menerima hakikat bahawa majoriti rakyat ialah Melayu. Tahap kemiskinan tinggi ialah orang Melayu, penduduk luar Bandar ialah orang Melayu. Jadi wajarlah hak khusus diberikan kepada orang Melayu bagi menjaga kepentingan mereka. Masalah sebenar kegagalan DEB ialah ketirisan wang rakyat dipertengahan lapisan antara kerajaan dan rakyat.

Tuan Guru Presiden menutup sesi penggulungan dengan menegaskan bahawa Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Islam sebagai cara hidup bukan religion sebagaimana fahaman sekularisme Barat. Sekularisme bukan sekadar ideology bahkan mampu menanggalkan akidah Islam. Al-Marhum Syeikh Mustafa Sobri, Syeikhul Islam terakhir bagi kerajaan Uthmaniyah Turki telah memberikan pandangan bahawa:

“ Fahaman sekular adalah jalan paling mudah untuk umat Islam menjadi murtad ”.

0 comments:

Post a Comment