Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

16 March 2011

PIDATO SAIDINA ABU BAKAR : BENTUK DASAR NEGARA ISLAM

Karismatik seorang pemimpin terletak bagaimana mereka mengutarakan idea brilliant kepada orang dibawahnya. Performance yang hodoh menggambarkan kebodohan seorang pemimpin dalam membawa organisasi jauh kehadapan. Pidato berpengaruh mampu menilai tahap keintelektualan dan daya fikir seorang pemimpin dalam mengutarakan idea.
Nilai kepercayaan seorang ahli kepada seorang pemimpin terletak pada pandangan pertama ketika seorang pemimpin memulakan ucapan sulungnya setelah dilantik menjadi pimpinan. Pidato berpengaruh bukan sekadar memukau pendengar bahkan mampu menggerakkan jiwa tidak bermaya terus bangkit bersemangat meneruskan daya juang.
Ini telah dibuktikan oleh Panglima Muthanna ketika tentera Islam kecewa dengan keputusan SaidiUmar melucutkan jawatan Panglima Tentera dari Khalid al-Walid kepada Panglima Muthanna bagi memimpin menakluk Persia. Pidato Saidina Umar Al-Khatab tidak berkesan untuk membangkitkan semangat jihad tentera Islam setelah mereka kecewa dengan keputusan Amirul Mukminin.
Panglima terus mengambil posisi sebagai Panglima Perang dengan ucapan lantang terus berpidato:
“ Wahai Kaum Muslimin! Dengarlah aku. Aku sudah menguji keberanian kaum penyembah api itu dan aku mendapati mereka tidak seberani mana dimedan perang. Kita sudah merebut kebanyakan daerah penting di Iraq dan orang-orang Parsi tunduk di depan kepercayaan kita yang benar.”
Pidato ini disambut dengan tiupan semangat oleh Abu ‘Ubaid Mas’ud al-Thaqafi degan manyatakan, “ aku yang menyanggupi tugas itu”
Kuasa pidato seorang pemimpin berpengaruh mampu menggerakkan jiwa ketakutan tentera Islam. Peristiwa ini dibuktikan semasa Tariq bin Ziad ketika menawan Andalus, tentera Raja Roderige. Beliau mengeluarkan kata berapinya kepada tentera Islam dengan lantang menyebut:
“ Wahai Saudara-saudaraku, laut dibelakang kalian dan musuh didepan kalian. Kemanakah kalaian mahu lari? Demi Allah, apa yang kalian miliki hanya kejujuran dan kesabaran.
UCAPAN DASAR GAMBARAN NEGARA ISLAM
Bedah buku Taktik & Strategi Berpolitik Gaya Khulafa’ Ar-Ar-Rashidin diteruskan sebagai perkongsian bersama dalam membangkitan keizzahan generasi Khulafa’ Ar-Rashidin yang telah dijamin syurga oleh ALLAH. Zaman bermulanya fitnah terhadap umat Islam dengan lahirnya berbagai mazhab dan aliran pemikiran.
Siri pertama bedah buku menceritakan berlakunya kekhilafan pendapat dalam melantik Khalifah pertama dalam kalangan Ahli Bait, Kaum Ansar, Kaum Muhajirin. Tuan Guru Abdul Hadi Awang menyebut:
“ Kekhilafan ini melahirkan mazhab kefahaman politik Islam pada zaman mutakhir. Pendapat Ahli Bait melahirkan mazhab Syiah. Selepas itu, muncul pula golongan yang menyatakan bukan sahaja keturunan Ali dan Fatimah yang layak menjadi khalifah, jadi mereka memperjuangkan keturunan Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah juga berhak. Golongan ini berjuang menegakkan kerajaan Abbasiah. Pendapat Ansar melahirkan mazhab Khawarij dan pendapat Muhajirin menjadi pegangan ahli sunnah.”
Setelah dilantik menjadi khalifah, Saidina Abu Bakar bangun berpidato:
“ Wahai semua orang yang hadir, saya dilantik menjadi pemimpin kamu, pada hal saya bukannya orang yang terbaik dikalangan kamu. Sekiranya saya seorang yang berlaku baik, tolonglah saya. Sekiranya saya berlaku buruk, perbetulkan saya. Benar itu amanah dan bohong itu khianat. Orang yang lemah kalangan kamu menjadi kuat disisku sehingga aku mengembalikan haknya. Orang yang kuat pula menjadi lemah disisiku sehingga aku bertindak keatasnya dengan cara yang benar ( adil ). InsyaALLAH, tiada ada seorang meninggalkan kewajipan berjihad menegakkan Islam, maka sesungguhnya tidak ada kaum yang meninggalkan kewajipan jihad itu melainkan ALLAH menghukum mereka menjadi hina. Taatilah aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul, maka apabila aku menderhakai Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak wajib mentaatiku.”
Ucapan ini menggambarkan bagaimana fungsi sebuah negara Islam untuk terus hidup dilubuk umat Islam. Cukup menarik pandangan M Anis Matta dalam bukunya Dari Gerakan Ke Negara dalam membincangkan sebuah pembinaan Negara Madinah yang dibangun dari dasar sebuah gerakan menceritakan :
“ Dalam kerangka pemikiran, bentuk negara memang menjadi fleksibel. Walaupun para pemikir politik Islam mengakui bahawa Khilafah khususnya yang berlaku pada masa Khulafa’ Ar-Rashidin adalah bentuk negara yang terbaik, tapi mereka tidak menafikan bentuk-bentuk lain yang pernah ada. Misalnya kerajaan. Sebab yang jauh lebih penting bagi mereka adalah fungsi negara itu sendiri sebagai alat untuk menerapkan syariat Islam. Selama fungsi itu berjalan,mereka tetap menerima semua bentuk negara.”
Perkara pokok dalam politik Islam mengenai negara Islam adalah fungsi sebagai penegak Syariat Allah. Persoalan bentuk negara adalah bebas samada terbentuk dari khilafah, dinasti hingga negara bangsa atau sistem pemertintahannya dari Parlimen, Presiden hingga monarki. Semua bentuk negara dan sistem pemerintahan diterima selagimana fungsi sebagai penegak syariat dapat dilaksanakan.
Ucapan khalifah pertama dapat dirumuskan dalam menyatakan dasar sebuah negara Islam:
Pertama : Al-Quran dan Hadis adalah hukum tertinggi
“ Taatilah aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul, maka apabila aku menderhakai Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak wajib mentaatiku.”
Ucapan ini bersesuian dengan Firman ALLAH dalam surah An-Nisa ayat 105:
“ Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) Dengan membawa kebenaran, supaya Engkau menghukum di antara manusia menurut apa Yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui wahyuNya); dan janganlah Engkau menjadi Pembela bagi orang-orang Yang khianat.”
Kedua : Baiah dan Ketaatan
Rakyat hendaklah mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah selagi mana pemerintah melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menyuruh melakukan kemaksiatan kepada ALLAH.
Ketiga: Hak Pemantauan dan Hisbah
Pemerintah berhak untuk diselidik kerana pemerintah bukan maksum. Hatta Nabi Muhammad memberi peluang kepada sahabatnya untuk membalas sekiranya baginda pernah memalukan para sahabat. Adakah pemerintah masa kini lebih maksum berbanding Nabi Muhammad setelah melaksanakan ‘meletakkan Badan Kehakiman dan Mahkamah dibawah telunjuk pemerintah.
Keempat : Adil dan Hak untuk semua
Keadilan menjadi dasar penting dalam sebuah Negara Islam. Usah ego mengatakan Negara Islam kalau menzalimi rakyat dengan tahan tanpa bicara.
Kelima : Benar
Bohong dan menipu itu khianat. Seorang pengkhianat tidak layak menjadi pemerintah.
Keenam : Menunaikan kewajipan Jihad
Tertubuhnya sebuah Negara Islam untuk mengimplemtasikan syariat Allah. Kalu negara tak tegakkan Islam bermakna bukannya sebuah Negara Islam.
Ketujuh : Membanteras kejahatan
Membanteras jenayah dan gejala sosial menjadi agenda pemerintah. Lubang-lubang kemaksiatan dan kejahatan mesti ditutup. Premis-premis arak, judi, rumah pelacuran diambil dikawal dan diambil perhatian lebih. Tidak cukup sekadar menjalan kan amar maaruf dengan membina masjid, mengadakan program agama tetapi maksiat berjalan seiring.

KETEGASAN PRINSIP & KEYAKINAN TINGGI
“ Demi Allah, sekiranya binatang buas yang mengheret kakiku ini, pasti aku tidak akan merungkaikan bendera yang diikat oleh Rasulullah s.a.w ”
Kata-kata ini terpacul oleh Saidina Abu Bakar ketika mana Saidina Umar meminta daripada Khalifah agar menahan tentera Pimpinan Usamah bin Zaid dari meneruskan perjalanan memerangi Rom.
Sebelum wafatnya Baginda Rasulullah saw, baginda telah melantik Usamah bin Zaid mengepalai memerangi Rom Timur. Namun dipertengahan jalan, berita Nabi Muhammad jatuh sakit diterima oleh Usamah menyebabkan beliau membuat keputusan berhenti dipinggir Madinah oleh kerana bimbang dan cemas dengan kondisi baginda. Tentera Usamah menangguhkan perjalanan menuju Rom sebaik sahaja menerima kewafatan baginda.
Gejala murtad yang berleluasa memaksa para sahabat dan Usamah sendiri untuk mencadangkan kepada khalifah agar misi ketenteraan diubah kepada misi melawan golongan murtad. Golongan Ansar juga mencadangkan agar ditukar Usamah dengan panglima yang lebih berusia dan berpengalaman. Saidina Umar ditugaskan untuk menyampaikan cadangan tersebut. Saidina Umar mengutarakan cadangan dari sahabat agar diubah misi ketenteraan dengan alasan ramai orang arab murtad dan menggunakan kepakaran dalam tentera Usamah untuk berkhidmat menentang golongan Murtad. Namun khalifah membalas:
“ Demi Allah, sekiranya binatang buas yang mengheret kakiku ini, pasti aku tidak akan merungkaikan bendera yang diikat oleh Rasulullah s.a.w ”
Saidina Umar terus membentangkan cadangan kedua iaitu menukar Panglima Usamah bin Zaid. Lantas Saidina Abu Bakar marah dan bangkit menarik janggut Umar dan berkata:
“ Rasulullah yang melantiknya. Mengapa kamu meminta aku memecatnya?” Umar tunduk mengalah. Begitulah kehebatan Abu Bakar dengan sikap ketegasannya menakutkan musuh Islam. Walau dikenali khalifah pertama berjiwa lembut namun dalam persoalan prinsip dan displin, beliau ckup bertegas. Ini lah sikap pemimpin yang tidak mampu dipijak oleh orang bawahan atau musuh Islam.
BUKAN ONE MAN SHOW
Ketika gejala murtad merebak, Allah meneguhkan keimanan mereka yang ikhlas. Allah menghantar ulama’ dan pemidato hebat untuk memberi tasji’ kapad umat Islam. Saidina Abu Bakar tidak keseorangan dalam menyelamatkan akidah, dibelakang beliau lahirnya ulama’ dan pendokong Islam.
‘Penswastaan’ Pidato Berpengaruh kepada Pengerusi persatuan semata-mata akan menyebabkan sebuah organisasi bergantung harap pada seorang sahaja. Mereka mesti terkehadapan dalam memberi tasji’ dan lontaran idea bagi menguatkan organisasi.
Disini kita dapat lihat bagaimana Suhail bin Amar yang baru memeluk Islam merupakan bekas tokoh pemimpin Mekah sebelum beliau memeluk Islam. Beliau memberi ucapan ditengah kancah kenurtadan dengan berkata:
“ Wahai penduduk Makkah! Demi ALLAH! Sesungguhnya Dia menyempurnakan urusan menegakkan agama ini seperti yang pernah disebut oleh Rasulullah saw. Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah saw berdiri ditempat aku berdiri keseorangan. Beliau berkata. “ Ucapkanlah bersama aku kalimah, tiada Tuhan yang disembah melainkan ALLAH. Pasti kamu dapat mengumpulkan bangsa arab dan memerintah bangsa lain sehingga merek amembayar cukai kepada kamu. Demi Allah, kamu akan berbelanja dengan harta kejayaan Kisradi Parsi dan Kaisar di Rom kerana menegakkan agama Allah.” Ketika Rasulullah menyampaikan ucapan itu, ada orang yang menngejak dan ada orang yang percaya. Sebenarnya berlaku apa yang kamu saksikan sebahagian daripadanya. Demi Allah! Pasti akan berlaku perkara yang berikutnya. “
Di Taif, Uthman bin Abu Al-Ash Al-Thaqafi pemidato hebat juga memberi keyakinan dan semangat kepada umat Islam dengan berkata:
“ Wahai Bani Thaqif! Kamu adalah orang terakhir memluk Islam. Jadi, janganlah kamu menjadi orang pertama murtad keluar dari agama Islam.”
MENDAHULUI KATA
Cakap lebat, kerja lambat, jemaah lembab.
Seorang pemimpin bukan sekadar tahu berteori dan hebat bercakap dalam mesyuarat dan bilik kuliah tapi lesu dalam tindakan. Kerja mendahului kata. Tidak cukup hebar berpidato namun lemah sebagai aktivis.
Ketika Madinah diserang oleh penceroboh, khalifah Abu Bakar yang pertama memimpin tentera melakukan serangan hendap kepada penceroboh sehingga panglima tentera musuh, Hibal mati. Khalifah mahu meneruskan operasi lagi memburu puak lain tapi terpaksa pulang ke Madinah bagi menjalankan tugas berikutnya.
Pemimpin bukan sekadar memberi arahan tapi bekerja bersama ahli dalam melaksanakan arahan.
Sekian, terima kasih.

0 comments:

Post a Comment